Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med vores levering af leadtracking services til kunder, indsamler og behandler vi personoplysninger om kontaktpersonerne hos vores kunder for at varetage vores kunderelation samt vurdere og sikre kundetilfredshed. Vi henviser til vores hjemmeside ved yderligere informationer.

A. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er (i) opfyldelse af indgåede aftaler om levering af services til kunder og (ii) vores legitime interesse i at varetage vores relation til vores kunder, som vi vurderer, overstiger vores kunders ansatte/kontaktpersoners interesse i, at personoplysningerne ikke indsamles og behandles.

B. Typen af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger: navn, titel/stillingsbetegnelse, e-mailadresse, telefonnummer, arbejdsplads

C. Hvor får vi personoplysninger fra

Vi har dine personoplysninger fra e-mails og anden korrespondance eller telefoniske drøftelser, som du har haft med os.

D. Hvem videregives personoplysningerne til?

Vi vil generelt ikke videregive personoplysninger til tredjeparter. Personoplysninger vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks. Med klienttilfredshed for øje, videregiver vi i begrænset omfang klientoplysninger til analysevirksomheder. 

E. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger så længe kundeforholdet består, og herefter så længe, at der er et legitimt formål med opbevaringen af personoplysningerne, herunder, hvor vi i medfør af gældende ret er forpligtet til at opbevare personoplysningerne.

F. Fortrolighed

Personoplysninger vil blive behandlet som fortrolig information af dem som har adgang til behandling af oplysningerne, og oplysningerne vil kun blive behandlet i overensstemmelse med de(t) formål, der fremgår af denne bestemmelse.

G. Rettigheder, som skal oplyses til kontaktpersoner hos kunder

Ret til information

Kontaktpersoner, som vi behandlinger personoplysninger om, kan få yderligere information om de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler, ved at sende en e-mail til privacy@outsource.dk med en sådan anmodning.

Ret til at gøre indsigelse

Kontaktpersoner som vi behandlinger personoplysninger om, har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af deres personoplysninger. Hvis kontaktpersoner ønsker at gøre indsigelse, skal de sende en e-mail til privacy@outsource.dk med en sådan anmodning.

Ret til berigtigelse og begrænsning af behandlingen

Kontaktpersoner, som vi behandlinger personoplysninger om, har ret til at få urigtige oplysninger berigtiget, og i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger begrænset. Hvis kontaktpersoner ønsker at deres oplysninger berigtiget eller begrænse behandlingen af deres personoplysninger, skal de sende en e-mail til privacy@outsource.dk med en sådan anmodning.

Ret til en kopi af personoplysninger

Kontaktpersoner, som vi behandlinger personoplysninger om, har ret til at modtage en kopi af deres personoplysninger i en struktureret, almindeligt brugt og maskinlæseligt format ved at sende en e-mail til  privacy@outsource.dk med en sådan anmodning. Såfremt det er teknisk muligt, har kontaktpersonerne ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver sendt direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.

Ret til at klage

Hvis kontaktpersoner ønsker at klage over Outsources behandles af personoplysninger, kan de kontakte Datatilsynet.

Kontaktoplysninger

Outsources kontaktoplysninger er:

Outsource dk A/S – Digitalt Bureau

Langenæs Allé 21

8000 Aarhus C

+45 22102030

info@outsource.dk

Dette website bruger cookies, for at give dig den bedste brugeroplevelse.